Microstation

MicroStation - Lider CAD w dziedzinie projektowania infrastruktury. Oryginalny format DGNv8

LumenRT

LumenRT - uatrakcyjnia projekty za pomocą wysokiej jakości wizualizacji i animacji, płynnie zintegrowanych z modelowaniem obiektów

opencities MAP

Opencities MAP - dokumentuje majątek trwały w 2D i 3D oraz zarządza nim w łatwiejszy i bardziej opłacalny sposób w środowisku geoprzestrzennym MAP

opencities Planner

Przy pomocy opencities Planner zbuduj model miasta 3D na podstawie istniejących danych przestrzennych i biznesowych,

ContextCapture

Context Capture - dodaje cyfrowy kontekst 3D otoczenia do projektów, żeby sprostać wyzwaniom związanym z projektowaną infrastrukturą

Descartes

Bentley Descartes -  przetwarza rastry, chmury punktów, skalowalne modele terenu w celu polepszenia jakości tworzonych projektów

openRoads designer

Od projektu koncepcyjnego przez projekt szczegółowy po budowę i eksploatację -  openRoads designer ma wszystko, czego potrzebujesz do realizacji projektów drogowych

openRail designer

Korzystaj z openRail designer do projektowania infrastruktury kolejowej aby zapewnić zgodność z normami. Opracowuj pionową i poziomą geometrię toru, twórz modele 3D do analizy i wizualizacji, sporządzaj raporty

openComms Designer

openComms Designer - rozwiązanie do inżynierii sieci, które umożliwia planowanie, konstruowanie, konserwację sieci światłowodowych, koncentrycznych i hybrydowych sieci światłowodowo-koncentrycznych

waterGEMS

WaterGEMS posiada narzędzia do symulacji zachowania sieci wodociągowej: natężenia przepływu i jakości wody czy krytyczności kosztów energii.

sewerGEMS

sewerGEMS - oprogramowanie do modelowania systemów odprowadzania ścieków miejskich i kanalizacji ogólnospławnej,  projekty poprawy przepustowości sieci i ograniczenie przelewów.

waterSIGHT

WaterSight łączy dane SCADA, GIS, modelowanie hydrauliczne, informacje o klientach i dane historyczne o awariach w zintegrowanym środowisku web, aby wesprzeć podejmowanie działań operacyjnych analizami  w czasie rzeczywistym.

openutilities designer

Bentley OpenUtilities Designer wspiera projektowanie i zarządzanie sieciami: energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą.

gINT

gINT - tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.

ProjectWise

ProjectWise - wiodące w branży rozwiązanie do zarządzania dokumentacją techniczną oraz współpracy przy projektach infrastrukturalnych.

BCDE

BCDE - oparte na chmurze wspólne środowisko danych (CDE - Common Data Environment) zapewnia elastyczne i wydajne zarządzanie danymi, dokumentami i informacjami przestrzennymi.

umów się ze specjalistą z zakresu oprogramowania Bentley - odpowie na Twoje pytania