VC Publisher

VC Publisher umożliwia definicję i uruchamianie procesów przetwarzania danych 2D/3D w sposób w pełni zautomatyzowany.

vcMAP

vcMAP – wizualizuj, analizuj i symuluj trójwymiarowe modele miast w Internecie dzięki temu wielofunkcyjnemu rozwiązaniu

vcDatabase

vcDatabase – rozwiązanie bazodanowe oparte na standardzie OGC CityGML. Profesjonalny system administrowania danymi w formacie OGC CityGML

vcWarehouse

vcWarehouse –  umożliwia konwersję obiektów miejskich 3D do szerokiej gamy formatów.

vcWFS

vcWFS – obiekty CityGML mogą być nie tylko odpytywane z bazy danych za pomocą dowolnego filtra przestrzennego lub tematycznego, ale także być dodawane, edytowane i usuwane.

vcPlanner

vcPlanner – opracowanie koncepcji urbanistycznych i wkomponowanie ich w model miasta może być szybkie i łatwe.

Building Reconstruction

BREC – automatyczne generowanie modeli zabudowy miast w formacie OGC CityGML 2.0 (LoD1 i LoD2) oraz Esri 3D

vcSUITE

vcSUITE – dobrany zestaw: vcDatabase, vcWFS, wcWarehouse, vcPubisher, vcMap, pointcloud Addon

vcView

vcView – kompleksowe rozwiązanie (SaaS) do tworzenia geoportali 3D. Aplikacja internetowa do wizualizacji geodanych we wszystkich wymiarach.

umów się ze specjalistą modeli miejskich 3D